Informace o zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR)

Společnost Kovoplasty s.r.o., IČ: 05593069, Polní 1116, 410 02 Lovosice, zapsána pod spisovou značkou C 38540 u Krajského soudu v Ústí nad Labem, je správcem Vašich osobních údajů, což znamená, že provádí zpracování Vašich osobních údajů a odpovídá za ně.

Fotogalerie

Zásady zpracování osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. Osobní údaje kupujících zpracováváme transparentně, zákonným způsobem a uchováváme je po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány. Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem zajišťujícím ochranu před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Jaké údaje zpracováváme?
Pro účely, které jsou popsány dále, zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme buď na základě Vašeho souhlasu nebo bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy z důvodu, že nám to ukládá zákon nebo z našeho oprávněného zájmu.

Jde o zpracování osobních údajů
 
Využívání souborů cookies
Na našich webech využíváme soubory cookie, a to zejména pro zajištění funkčnosti webu, měření a analýze návštěvnosti a přizpůsobování webu zákazníkům.
 
Jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány a komu je předáváme?Osobní údaje popsané v tomto dokumentu zpracováváme my jako správce osobních údajů. Vždy tak činíme s ohledem na jejich maximální zabezpečení a zpracování v souladu s platnými právními předpisy. Údaje z objednávek uchováváme po dobu 5 let od vyřízení objednávky. Nikdy neposkytujeme Vaše údaje třetím osobám, aby je využily k jinému účelu.
 
Jak zpracovávané údaje získáváme?Ve většině případů se jedná o osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci objednávky zboží, Vaší registrace do zákaznického systému nebo při elektronické a telefonické komunikaci nebo v rámci návštěvy naší provozovny.
 
Jaká jsou vaše práva?
Podle zákona o ochraně osobních údajů máte: